Thành phố miền nam Ukraine cấp hộ chiếu Nga cho người dân

Các nhà chức trách ở thành phố Kherson do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine đã lần đầu tiên cấp hộ chiếu Nga cho người dân địa phương vào ngày 11.6.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *