Số phận lạ lùng của gia đình người lùn Do Thái thời phát xít Đức


Chuyện về gia đình lùn may mắn thoát c.hết trong trại tập trung của phát xít Đức, vì tên bác sĩ tử thần Josef Mengele muốn dùng họ làm vật thí nghiệm là một trong những câu chuyện kỳ lạ nhất Thế chiến II

Xem thêm

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *