Phương Tây sắp hết đạn để cung cấp cho Ukraine?

Nhu cầu về các loại vũ khí như đạn pháo từ Ukraine đang phơi bày sự thiếu thốn và tâm lý tự mãn của phương Tây về những mối đe dọa.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *