Nồi chiên không dầu có làm giảm dinh dưỡng trong thức ăn?


Các phương pháp nấu ăn sử dụng nhiệt đều có thể làm biến tính hoặc hao hụt vitamin trong thực phẩm, song nồi chiên không dầu làm chín thức ăn chậm nên ít tổn hại dinh dưỡng hơn.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *