Nga duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày chiến thắng, hủy trình diễn không quân

Nga đang tổ chức duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng trong bối cảnh đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *