Đen Vâu lại 'tiên đoán' chuẩn đề ngữ văn tốt nghiệp THPT 2022

Chiếc thuyền ngoài xa chiếm 5 điểm đề ngữ văn tốt nghiệp THPT năm nay cũng là tác phẩm được Đen Vâu đề cập qua hình ảnh trong MV Ai muốn nghe không ra mắt không lâu trước kỳ thi quan trọng này.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *