Đắk Nông: Tổ chức trồng 25.000 cây thông non ở rừng thông từng bị phá hoại

Tỉnh đoàn Đắk Nông tổ chức trồng 25.000 cây thông non trên diện tích rừng thông đã bị phá hoại ở H.Đắk Glong (Đắk Nông).

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *