Cú tuyết sát thủ: Sứ giả của Harry Potter, có thể thực hiện những cú bố nhào nặng 80kg để săn chuột


Có rất nhiều cú sứ giả trong cuốn sách gốc của Harry Potter , chẳng hạn như cú sừng, cú rít, cú chuồng, cú gỗ xám,… Những con cú này có thể du hành giữa thế giới phép thuật và thế giới thực lại là một con cú đen xám khổng lồ, thường được gọi là cú tuyết sát thủ.

Xem thêm

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *