Chiếc cầu thứ 8 của Bridgestone Việt Nam khánh thành ở Thanh Hóa

Hiện thực hóa ước mơ có cây cầu mới, thắp sáng đường đến trường của trẻ em vùng cao Thanh Hóa, cầu tràn Làng Lén đã được Bridgestone Việt Nam khánh thành vào ngày 2.12 vừa qua. Đây là thành quả của sự chung tay vì cộng đồng của những doanh nghiệp, chính quyền và người dân nơi đây.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *