Bùng binh Cây Liễu, bùng binh đầu tiên ở Sài Gòn, được tái lập thế nào?

Sau 8 năm tháo dỡ, nút giao thông bùng binh Cây Liễu sẽ được tái lập theo hướng sắp xếp các khối đá quanh đài phun nước, lớp đá mặt đường hiện hữu được giữ nguyên.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *