Ai đã đúc đồng tiền vàng hoa cúc dưới thời vua Minh Mạng?

Khi Nhật Bản bắt đầu cải cách kỹ nghệ thì Pháp đã nuốt trọn gần hết Đông Dương nên nếu Nhật muốn làm ăn với Pháp về phương diện thực tế phải đúc tiền vua đương thời, sớm nhất là Tự Đức lẽ nào lại đúc tiền Minh Mạng.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *