8 cách tăng sự tự tin

Đừng ngại ghi nhận công lao của mình

Một số người sợ khoe khoang thành tích sẽ khiến mình trở nên kiêu ngạo và tự mãn. Nhưng, điều này là sai, vì cho sếp biết mình làm được gì mang lại kết quả tốt rất có lợi cho bạn. Không chỉ vậy, bạn cũng cảm thấy hài lòng về bản thân khi sự nỗ lực của mình được người khác biết đến.

Tuy nhiên, khi thể hiện điều đó, cần sử dụng ngôn ngữ và thái độ phù hợp.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *