6 bài tập tiêu mỡ rèn cơ bắp đàn ông


Huấn luyện viên Đỗ Ngọc Thiện hướng dẫn các bài tập squat burpee, lunge, plank biến thể… giúp đốt mỡ thừa, xây dựng cơ bắp toàn thân rắn chắc.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *