Tết tới, tung tăng theo… tiếng Việt

Thành ngữ có câu: Năm hết, tết đến, ý muốn nói sự tuần hoàn trong trời đất, quy luật của nó là thế, không gì thay đổi. Nhưng tết là gì thế?

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *