Sự kiện văn hoá tuần qua: Nhà thơ Giang Nam không được xét đặc cách Giải thưởng Hồ Chí Minh

Ở tuổi 93, nhà thơ Giang Nam – tác giả bài thơ Quê hương nổi tiếng vẫn chưa thể nhận tin vui, vì ông không được cơ quan chức năng xét đặc cách Giải thưởng Hồ Chí Minh, dù có lời đề nghị của địa phương.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *