Sử gia Pierre Brocheux, ‘cây đại thụ’ từng nhận thưởng Quỹ Phan Chu Trinh mất tại Pháp

Giáo sư Pierre Brocheux – người đồng tác giả cuốn sách nổi tiếng Đông Dương: Một nền thuộc địa nhập nhằng giai đoạn 1858 – 1954 do Omega+ và NXB Thế giới vừa ấn hành tại Việt Nam. Ông sinh năm 1931, tại Chợ Lớn – Sài Gòn.

Sử gia Pierre Brocheux, 'cây đại thụ' từng nhận thưởng Quỹ Phan Chu Trinh mất tại Pháp - ảnh 1

Những người lính và kỵ sĩ ở Đông Dương vào thập niên 1870, tranh khắc của P. Fritel dựa theo một bức ảnh

THƯ VIỆN QUỐC GIA PHÁP

Cũng theo nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Diệu cho biết: “Cha ông Pierre Brocheux là người Pháp đến lập nghiệp ở Đông Dương năm 1929, mẹ ông xuất thân trong một gia đình Việt nhập tịch Pháp. Pierre Brocheux sang Paris học tú tài, rồi theo học cử nhân và tiến sĩ ngành sử ở Đại học Sorbone, giảng dạy và nghiên cứu lịch sử Á Đông tại khoa sử, địa, khoa học xã hội thuộc Đại học Paris Diderot từ đầu những năm 1970. Năm 2018, Pierre Brocheux, cùng người bạn Daniel Hémery, được Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh trao giải Việt Nam học. Tôi có thực hiện bài phỏng vấn ông, mọi thứ đã xong nhưng còn nấn ná chờ một lá thư của ông”.

Trong văn bản gởi tới Quỹ Phan Châu Trinh khi được trao giải Việt Nam học, Giáo sư Pierre Brocheux viết: “Quỹ Phan Châu Trinh đã đưa một vinh dự thật lớn lao khi trao cho tôi giải thưởng năm 2018 của Quỹ. Quỹ đã trao thưởng cho một công trình sử học viết và nói, khiêm nhường về mọi mặt nhưng chân thực. Vì sao tôi đã cống hiến 37 năm cuộc đời nhà giáo và nghiên cứu của tôi cho lịch sử của dân tộc Việt Nam và số phận của quốc gia Việt Nam? Cho phép tôi trong vài lời bày tỏ cùng quý vị hành trình cá nhân và nghề nghiệp của tôi. Tôi càng dễ nhạy cảm hơn trong nhận thức về các công trình chép sử của tôi khi nó bắt nguồn từ đất nước mà tôi gọi là đất mẹ trong khi Tổ quốc tôi là đất nước của cha tôi. Nhà Brocheux vốn thuộc một dòng họ vùng Normandie còn mẹ tôi lại thuộc dòng họ Trương mà cái nôi sinh thành là Phan Thiết và sau đó đã di cư về Vĩnh Long“.

Sử gia Pierre Brocheux, 'cây đại thụ' từng nhận thưởng Quỹ Phan Chu Trinh mất tại Pháp - ảnh 2
Sử gia Pierre Brocheux, 'cây đại thụ' từng nhận thưởng Quỹ Phan Chu Trinh mất tại Pháp - ảnh 3

Giáo sư Pierre Brocheux – người đồng tác giả cuốn sách nổi tiếng Đông Dương: Một nền thuộc địa nhập nhằng giai đoạn 1858 – 1954

n

Nói về cuốn sách nổi tiếng Đông Dương: Một nền thuộc địa nhập nhằng giai đoạn 1858 – 1954 của hai sử gia Pierre Brocheux và Daniel Hémery, nhà nghiên cứu Lê Nguyễn nhận xét: “Từ ‘nhập nhằng’ được dịch từ nhan đề của nguyên bản: Indochine, la colonisation ambiguë – 1858-1954. Trong tiếng Pháp, ambiguë còn có nghĩa là “nước đôi” tức thế này cũng được mà thế kia cũng được. Muốn biết tại sao nó nhập nhằng, phải đánh vật với từng con chữ trong suốt một tác phẩm đồ sộ, không thể cứ cưỡi ngựa xem hoa để có thể biết được vì sao nó… nhập nhằng”.

Từ đó, nhà nghiên cứu Lê Nguyễn đi đến đúc kết: “So với những tác giả ngoại quốc có một bề dày kinh nghiệm về đời sống thuộc địa như Léopold Pallu de la Barrière, Paulin Vial, Paul Doumer, Ch.Gosselin, Charles Maybon…, hai tác giả của Đông Dương: Một nền thuộc địa nhập nhằng giai đoạn 1858 – 1954 tuổi đời còn trẻ hơn nhiều lắm. Giáo sư Pierre Brocheux sinh năm 1931 tại Chợ Lớn (Sài Gòn), Giáo sư Daniel Hémery sinh năm 1932 tại Arras, Pháp. Song cũng nhờ thế, mà trong khi những người đi trước họ chỉ có thể trình bày vấn đề trong một thời khoảng nhất định thì công trình nghiên cứu của họ bao quát gần 100 năm thuộc địa”.

Sử gia Pierre Brocheux, 'cây đại thụ' từng nhận thưởng Quỹ Phan Chu Trinh mất tại Pháp - ảnh 4

Cố Giáo sư Pierre Brocheux

Sự ra đi của Giáo sư Pierre Brocheux, người đồng tác giả cuốn sách nổi tiếng Đông Dương: Một nền thuộc địa nhập nhằng giai đoạn 1858 – 1954 có nhiều ý kiến cho rằng đây một ngày buồn cho giới Sử học Việt Nam (và cả giới sử học Pháp), cũng như những nhà nghiên cứu Sử học các nước. (Còn tiếp)

Được biết, ngoài tác phẩm kinh điển như Indochine, la colonisation ambiguë, 1858-1954 (Đông Dương: Một nền thuộc địa nhập nhằng, giai đoạn 1858-1954) đồng tác giả với Daniel Hémery, Pierre Brocheux còn viết một số tác phẩm có giá trị khác: The Mekong Delta: Ecology, Economy, and Revolution, 1860-1960 (Châu thổ sông Cửu Long: Sinh thái, Kinh tế và Cách mạng, 1860-1960) – University of Wisconsin-Madison, Monograph Number 12, 1995 (2ème édition 2000)); Une histoire économique du Vietnam. La palanche et le camion, 1850-2007 (Một lịch sử kinh tế của Việt Nam. Đòn gánh và chiếc cam-nhông, 1850-2007), NXB Les Indes savantes, Paris, 2009; Histoire du Vietnam contemporain; La nation résiliente (Lịch sử Việt Nam đương đại; Quốc gia kiên cường), NXB Fayard, 2011; Hô Chi Minh, coll références/facettes (Hồ Chí Minh, tuyển tập hội thảo/đề tài nhỏ), NXB Presses de Sciences Po, 2000; Hô Chi Minh, du révolutionnaire à l’icône (Hồ Chí Minh, từ nhà cách mạng tới biểu tượng), NXB Payot, 2000…Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *