Sau 3 năm tranh chấp, 'Gánh mẹ' được trả về chính chủ

Ông Trương Minh Nhật đã được tòa xác định là tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả đối với bài thơ Gánh mẹ, phần lời của bản nhạc Gánh mẹ (do Quách Beem phổ nhạc).

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *