Ngôi làng kỳ lạ, người dân chỉ biết di chuyển bằng 4 chi thay vì đi thẳng đứng


Không di chuyển bằng 2 chân như bình thường, tất cả người dân ở ngôi làng này từ người lớn đến trẻ em đều bò bằng 2 tay và 2 chân. Nguyên nhân của hiện tượng này là gì?

Xem thêm

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *