Nghe podcasts | ‘Ngay khi thăng tiến, chồng tôi ngoại tình’

Bạn ổn không?         Thứ bảy, 6/8/2022, 20:00 (GMT+7)

Cáng đáng cả kinh tế lẫn con cái cho đến khi sinh con thứ 2 để chồng ổn định công việc nhưng ngay khi được thăng chức, chồng Giang lập tức có quỹ đen và “qua lại” với đồng nghiệp.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *