Mở mộ cổ 8.000 t.uổi, giật mình thấy t.rẻ e.m chôn cùng ‘quái thú’


Được tìm thấy ở di chỉ Majoonsuo, Phần Lan, các chuyên gia có phát hiện bất ngờ trong ngôi mộ cổ 8.000 t.uổi. Chủ nhân ngôi mộ là đ.ứa t.rẻ chết khi 3 – 10 t.uổi và được chôn cùng chó sói.

Xem thêm

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *