Lý do điện ảnh Việt chưa đuổi kịp Hàn trong các liên hoan phim quốc tế

Theo đạo diễn trẻ Lê Bình Giang, hai yếu tố khiến điện ảnh Việt Nam hiện nay vẫn ở khá xa so với Hàn Quốc nằm ở phong cách đạo diễn và sự đoàn kết trong nền điện ảnh vẫn chưa được tối ưu.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *