Loại hình thức tiểu thuyết mới trên các trang mạng xã hội như Twitter hoặc Facebook

Tiểu thuyết internet, còn gọi là tiểu thuyết mạng hay tiểu thuyết trực tuyến, là các tiểu thuyết nhiều kỳ trên internet bằng những phương tiện như BBS, Web. Xét về bản chất không khác nhiều so với tiểu thuyết truyền thống nhưng cũng có nhiều điều lạ.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *