Lắt léo chữ nghĩa: Chơi phong lưu, thanh lịch mới là chơi


Khi bàn về tính cách của người Sài Gòn, trên tạp chí Văn (ra ngày 8-6-1973), nhà văn Vũ Hạnh có kể câu chuyện xảy ra trên đường Nguyễn Trãi, lúc hai tên du côn phóng xe ẩu

Xem thêm

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *