Là giáo viên mà tôi gặp khó trong việc đọc hiểu

Nói ra quá xấu hổ nhưng không nói tôi không có cơ hội cải thiện. Đọc các tác phẩm kinh điển, dài tập là tôi không thể hiểu.

Tôi chỉ có thể hiểu truyện ngắn, sách kỹ năng… Từ nhỏ tôi đã thấy như vậy. Năm lớp bảy, tám, cứ đến khi đọc truyện nhiều trang lúc học văn, đặc biệt văn học nước ngoài là tôi không thể hiểu, toàn phải mở sách hướng dẫn học tốt ra xem họ tóm tắt, xong viết phân tích thì học theo thầy cô, vẫn đạt mức khá so với mặt bằng lớp.

Tôi phải khắc phục bằng cách nào? Là giáo viên mà đọc hiểu kém thật là xấu hổ, có ai bị giống tôi không?

Diệp

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *