Kỳ lạ t.hi t.hể nhà sư ở An Giang mất 8 năm vẫn không bị p.hân h.ủy


Dù không có chất bảo quản gì nhưng t.hi h.ài sư Chau Tinh ở chùa Kom Ph lưng (huyện Tri Tôn, An Giang) mất cách đây 8 năm vẫn không bị p.hân h.ủy mà chỉ bị khô lại như x.ác ư.ớp

Xem thêm

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *