Họa sĩ Pháp Jean-marc Potlet quay lại Việt Nam lần thứ 10 để tiếp tục… vẽ

Sau một thời gian dài cách trở vì đại dịch Covid-19, họa sĩ Pháp Jean-marc Potlet đã vui mừng trở lại Việt Nam lần thứ 10 để vẽ, triển lãm tranh, dạy vẽ và nạp thêm năng lượng.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *