Đưa máy đào vào lõi di tích tháp Bánh Ít là vi phạm Luật Di sản

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long khẳng định việc đưa máy đào vào vùng lõi, khu vực bảo vệ 1 di tích tháp Bánh Ít là vi phạm Luật Di sản.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *