28 tết, nhiều vườn bưởi Diễn ở TP.HCM còn vài chậu: ‘Đại gia mua hết hàng khủng’

Nhiều chủ vườn bưởi diễn ở TP.HCM phấn khởi khi năm nay hàng bán được, nhiều nơi đã sắp hết sạch. Có chủ vườn mừng nói rằng “đại gia đã mua hết chậu khủng”, nhờ vậy mà năm nay ăn tết ngon.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *